KKUSIUSK (osn. 2012.) je anarhistička izdavačka inicijativa iz Babušnice/Srbije. Prevodimo, pripremamo, štampamo i širimo slobodarska pisanija izvesne istorijske vrednosti, od engleskih Kopača i Bukača do ruske Narodne volje, od Pariske komune do Španske revolucije. Služimo se engleskim, ruskim, (pomalo) bugarskim i francuskim jezikom ne bismo li omogućili premijere prevoda na srpsko-hrvatski. Iza sebe imamo šest samizdata i dva broja časopisa “Molotov”, te par knjiga i brojne članke koje smo radili za druge izdavače. Godine 2020. KKUSIUSK ide u digitalu – aktivno gradimo i redovno dopunjavamo multimedijalnu arhivu celokupnog materijala koji smo obradili u ovih 10+ godina, kao i knjige, novinske članke, biografije ili titlove koji će tek biti prevedeni i sređivani. Najvažnije, naš budući prevodilački učinak biće dostupan samo preko interneta, u PDF, kao i u .azw (Kindle) i sličnim formatima za elektronske knjige. Svi ste pozvani da skidate i koristite naše sadržaje – za iščitavanje, citiranje, objavljivanje u vidu letaka ili knjiga i sl.

Ukoliko želite da pomognete naš dalji rad, izaberite opciju DONIRAJ.

P.S. Naša ranija fizička izdanja koja još uvek imamo na zalihama uvek vas čekaju da ih kupite, uzmete u zamenu za nešto ili dobijete na poklon. Molimo vas da nam javite ukoliko vam je potrebna bilo kakva podrška.

 

KKUSIUSK (est. 2012) are an anarchist publishing initiative based in Babušnica/Serbia. We translate, edit, print and disseminate libertarian pieces of writing of certain historical value, from The Diggers and Ranters of England to Russian Narodnaya Volia, from Paris Commune to Spanish revolution. So far, we’ve been employing English, Russian, Bulgarian and (a bit of) French languages in our translation work, making the exclusive material available in Serbo-Croatian. We have six samizdat books and two issues of Molotov magazine for our own label, plus a few books and plenty of articles for other publishers. In 2020 KKUSIUSK goes digital – we’re building an active and regularly updated Internet archive of the complete stuff collected for the past 10+ years; this should also include all the books, articles, biographies or subtitles yet to be translated and edited. Importantly, our future translation work shall only be available online, in PDF, .azw or similar eBook formats. Everyone is welcome to download and use the content – for reading, quoting, publishing leaflets or books and alike purposes.

If you want to support us in the further work, check DONIRAJ section and find the way that suits you best.

P.S. The physical books we’ve published earlier which we still have in stock are always there to buy, exchange or get for free. Please, let us know if you need any help.